top of page

לגדיד מוצלח יותר!

מערך גדיד ממוכן

מערך הגדיד הממוכן הוא סט מכונות הכוללות:

עגלת קליטה, מיון ראשוני ואריזה לתמרים

עגלת גדיד בשטח 2 (3).JPG

פחת מינימלי

יעילות עבודה גבוהה.

שימוש מופחת בכלי גובה

במת איסוף

מערך גדיד.jpg

מיון ראשוני במטע

חסכון רב בכוח אדם,כסף ומשאבים.

במת איסוף

מותאמת לעבודה יעילה. נרתמת בקלות למניסקופ / ריקיליפט.

פריקת פרי 3.jpg

"רצפה צפה" מעל מסועים - עליה העובדים עומדים בזמן שהפרי יורד למסוע הבמה. 

1610350472554.png

לאחר שהפרי נגדד באמצעות במת האיסוף, הבמה מתקרבת לעגלת הקליטה והאריזה והפרי נפרק אליה.

במה למטה.jpg

עגלת קליטה, מיון ראשוני ואריזה לתמרים

1610352111966.png

מיון ראשוני, אריזה ומשטוח בעגלה אחת - במטע!

צידוד מסועים 45 מע' לכל צד להתאמה אידיאלית מול במות האיסוף

1610351743591.png

שתי עמדות מיון ומילוי ארגזים. עבודה יעילה ומהירה.

הפרי נופל מהמסוע לארגזי גדיד לאחר מיון ראשוני.

עמדת מיון עם פרי

1610354248611.png

מזלג אחורי אינטגרלי.

1610354220255.png
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page