top of page

תערובת אידיאלית להפרייה תוך 10 דקות בלבד!

מערבל אבקה ברוטציה

ערבול אבקת ההפרייה בתהליך רוטציה דו-כיווני לערבול הומוגני ופיזור אבקה שווה.

תוצאות ערבול מדויקות – לתוצאות פרי איכותיות

מיכל נירוסטה גדול

35 ליטר - 11 ק"ג אבקה.

ערבול האבקה ומדללי האבקה בתוף למשך כ-10 דקות – לתוצאות ערבול אחידות.

אבקת הפרייה עם פחם פעיל

הפעלה פשוטה ונוחה, שליטה מלאה על מהירות סיבוב המיכל

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page