top of page

להפיק 20% יותר אבקה מהפרחים שלך!

שולחן פתיחה לפרחי זכר

פתיחת הפרחים לפני הייבוש והפקת האבקה על גבי מגש רשת המחובר לציקלון שאוסף את האבקה למיכל זכוכית. 

חסכון מוכח של  20% אבקת הפרייה בשימוש

בשולחן הפתיחה!!!

1608801853869_edited.png

ציקלון מדויק - איסוף האבקה למיכל זכוכית. 

100% איסוף אבקה ללא פחת!

שמירה מקסימלית על האבקה שלא תאבד באוויר

ביצועים גבוהים וחסכון משמעותי באבקה.

הפעלה פשוטה ונוחה.

1608801425957_edited.png
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page